Шоу на фабрика / склад

Покривайки площ от 4000 квадратни метра, сега имаме над 15 служители екип, специално отговорен за износния бизнес, годишна цифра на продажбите, която надвишава 80 милиона щатски долара през 2018 г., общо над 40 000 метрични тона метални изделия се изнасят и в момента изнасят 100% от нашето производство в световен мащаб.