Архитектура и декорация

Архитектура
Плочата от неръждаема стомана, ангелската лента, U канала, другата секционна лента, тръбата се използва широко във всички видове сгради, инсталации и други архитектурни като структурни части, като конструкция на кабината на асансьора, напречна греда на сградата, колона на стойката, централен стълб и др.

Декорация
Благодарение на неръждаема стомана с неръждаема собственост, тя може да обработи толкова много видове повърхности като NO.4, HL, NO.8, пясъкоструене, обратно преминаване. така че може да се използва широко за декорация, като стена на кабината на асансьора, стена на ескалатора, врата, нормална декорация на стената / ornametal.

Асансьорна кабина

elevator car

Ескалатор

escalator

Декорация на стени от неръждаема стомана

stainless steel wall decoration

Врата от неръждаема стомана

stainless steel door

Парапет от неръждаема стомана

stainless steel handrail