Зареждане / доставка

SS- CRC - Loadng - Hxm

SS- CRS - Loadng - Hxm

Зареждане на плоча от неръждаема стомана в контейнер и SS - HRC - Зареждане - HXM & Ss - HRP - Зареждане - HXM